Výuka končí podle rozvrhu, uzavírá se klasifikace, budeme opakovat učivo, takže pomůcky budeme nechávat ve škole,

domácí úkoly už dávat nebudu.

V úterý 21.6. se nebudeme učit, pojedeme 1 stanici autobusem do Újezdu nad Lesy a projdeme si Rytířskou cestu

s plněním úkolů, abychom našli starodávný poklad. Podle času navštívíme malé muzeum, les a cukrárnu. Zpět zase

autobusem v cca 11, 45 h. na oběd. S sebou sportovní oblečení, obuv a svačinu, popř. pláštěnku.

V pátek bude poslední hodina plavání. Další zdokonalovací kurz bude následovat ve 2. pololetí 3. ročníku. Dnes si děti odnesly „mokré vysvědčení“.