Od pondělí 27.6. do středy 29.6. budeme končit každý den po 4. vyuč. hodině v 11,35 h.

Budeme odevzdávat učebnici ČJ a PRV. Dokončíme čítanku a PS z PRV. Všechny ostatní pomůcky si děti postupně

odnesou domů.

Budeme uklízet pomůcky, květiny, půjdeme na procházku apod.

Ve čtvrtek 30.6. po rozdání vysvědčení a rozloučení s páťáky skončíme v 8, 45 h.