V pondělí a v úterý budeme opakovat nejen 7. lekci – slovíčka a gramatiku – časování slovesa být /to be/, umět /can/ a mít /to have/- PS str. 124, otázky Have you got….? Yes, I have. No, I haven´t . Dú na středu bude v PS str. 81

Ve středu 31.3 spojíme obě skupiny a lekci zakončíme čtením a dramatizací Červené karkulky.

V učebnici skončíme na str. 97 a v PS na str. 81. Na Velikonoce nebude žádný dú.