V příštím týdnu budeme ve všech předmětech opakovat probrané učivo. Zbývá nám dokončit PS z prvouky a dopsat písanku č. 5. Klasifikace je ukončena, takže bude více prostoru pro vycházky a sport. vyžití. Kdo by se chtěl podívat na slavnostní Pasování vašich dětí na čtenáře 22.6. v 10, 50 h na školní zahradě/tělocvičně, tak přijďte. Další akcí je Sportovní dopoledne v pondělí 28.6. ve sport. areálu pod záštitou p. starostky.

Prvňáčci žádné učebnice neodevzdávají, vše jim zůstává. Do 25.6. ale budeme zatím nosit do školy Slabikář, písanku a prvouku.

29.6. si děti budou odnášet všechny pomůcky i výtvarné domů, takže, prosím, vybavte je větší taškou.

30.6. už stačí pouze desky na vysvědčení a hned porozdání během 1. vyuč. hodiny mohou děti odcházet. Napište mi , prosím, jak bude vaše dítě tento den končit – možnosti – ŠD, domů s doprovodem nebo samostatně.