Stále procvičujeme otázky a odpovědi z minulé hodiny a zaměřujeme se na What´s your favourite colour, animal, car,….?

My favourite animal is ……………………..

Začneme novou lekci 5 – My clothes – oblečení – fráze – My shirt is blue. I have got green trousers.

takže nás čeká v PS str. 38 – 39 a nová slovíčka na str. 92.