ČJ – opakování slovního významu – nadřazená, podřazená, antonyma, synonyma, citově zabarvená, mnohoznačná

V učebnici se dostaneme na str. 32 a v PS vypracujeme str. 30 – 34

V čítance přečteme str. 28 – 29 a písanku č. 6 dokončíme.

M – budeme procvičovat sčítání a odčítání dvoumístných čísel

V PS vyplníme str. 24 – 25 a v početníku str. 16 – 17

PRV – Zahrada na podzim – v učeb. str. 16 – 17, v PS doplníme str. 16

AJ – slíbila jsem dětem v úterý Halloween – kdo chce a najde nějakou masku, oblečení, klobouk,…tak poslední hodinu si užijeme se slovíčky – ghost, witch, pumpkin,….a naučíme se koledu Trick or Treat