ČJ – zopakujeme význam slova – nadřazená, podobná, mnohoznačná,…a začneme nové učivo – Rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, hlásková stavba x, o – v učebnici nastudujeme str. 36 a v PS doplníme str. 35 – 37.

Děti dopsaly písanku 6 – zítra si ji prohlédneme a začneme malou písanku pro 2. ročník . V čítance budeme pokračovat ve čtení do str. 33.

M – zopakujeme + – bez přechodu a začneme sčítání s přechodem typu 46 + 8 = na základě algoritmu 6 + 8 = .. a seznámíme se s novými pojmy – sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl.

V PS vypracujeme str. 29, v Početníku str. 18 – 19.

PRV – Podzim u řeky a opakování celého tématu o podzimu.

V učebnici dočteme do str. 18 a v PS doplníme str. 17.

AJ – budeme pokračovat v lekci 2. – pocity, nálady – How are you feeling? I´am tired,……

V PS pokročíme do str. 19.