Čeká nás opakování učiva 1. pololetí, pololetní testy a pomalé uzavírání klasifikace .

Ve 2. pololetí budeme tedy jezdit do bazénu v Hloubětíně na plavecký výcvik – základní kurz od 11.2. 2022.

To bude znamenat mírnou změnu našeho rozvrhu . TV / plavání/- 2. hodiny každý pátek, po návratu

v cca 10,20 h bude ještě výuka do 11, 35 h. Počítejte s pomůckami : plavky, čepice do vody, ručník, sprch. gel,

hřeben, igelitka na boty do skříňky, igelitka nebo batůžek na všechny věci

ČJ – párové souhlásky s – z, š – ž

v učebnici str. 54 – 58, PS str. 62 – 66, Procv. pravopisu str. 19 – 20, str. 12

čítanka do str. 76, písanku č. 1 dopisujeme svým tempem

1/2 test 17.1. : řazení podle abecedy, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slov, druhy vět, význam slova –

nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma, pravopis i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, pravopis

párových souhlásek

M – budeme opakovat početní operace do 100 a začneme rýsovat/ tužka č. 3 a pravítko nutné/

bod, přímka, úsečka

PS str. 43 – 46, dokončení Početníku č. 1

14.1. pololetní test: číselné řady do 100, porovnávání výsledků, zaokrouhlování na desítky, pamětné sčítání a

odčítání do 100/vedle sebe/, příklady se závorkami a slovní úlohy

PRV – Lidské tělo – Každý jsme jiný, části těla – učeb. str. 29 – 30, PS str. 30 – 31

AJ – opakování učiva 1. – 4. lekce, test 11.1. Unit 4 – barvy

nově Unit 5 – Clothes – oblečení, PS str. 38 – 39, slovíčka str. 92