ČJ – opakování učiva – pravopis i, y, párové souhlásky, slovní druhy – nakopírované materiály

dopis a jeho části, velikonoční pozdrav

práce se čtenářským deníkem, písanka

M – dělení 7 – PS str. 32 – 34, Početník str. 20 – 21

PRV – Jaro – Velikonoce – učeb. str. 45, PS str. 48

AJ – Happy Easter – nakop. materiály – anglické tradice, známá slovíčka a obrázky

Přeji všem klidné Velikonoce od 14. 4. do 18.4.