ČJ – stále budeme opakovat učivo 2. ročníku, hlavně psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách a už zkusíme na známky v PO přepis a ve ST diktát, jako jsme vždy psali.

V učeb. se posuneme do str. 8, v PS do str. 6, Čítanka do str. 8.

M – také stále budeme opakovat + – do 100 a násobilku. V úterý a ve čtvrtek budou minutovky na příklady typu 35 + 49 =..84 – 39 = ..aj.

V učeb. se dostaneme na str. 10 – vybíráme jen určitá cvičení a v PS do str. 11

Ve středu jedeme di divadla Minor na představení Koukej, svět. Sraz před školou ráno v 7, 40 h, půjdeme na MHD – A č. 111 v 8, 12 h. Návrat by měl být v 11, 52 h., takže se trochu opozdíme na oběd a do družiny. S sebou do batůžku/ kabelky/ svačinu, průkaz MHD – lítačku nebo dětský pas nebo jízdenku 2x.