ČJ – opakování učiva za celý rok, učebnice str. 90 – 94, přepis, opis v písance, čítanka do str. 77, Pohádky o dom. znameních – dokončení četby a práce s deníkem

M – opakování učiva, desetiminutovky na násobilku

PRV – Jaro – savci , ptáci – učeb. str. 56 – 57, PS str. 60 – 61, Prvouku budeme mít v lavici každý den.

AJ – závěrečný test 1, spelování ABC

Prosím donést, kdo nedal, dotazníky na budoucí školu v přírodě – třeba jen podepsané jménem dítěte.

Ve středu 15.6.tedy plánujeme výlet do Dubče – ráno sraz ve škole v 7,40 h, pak autobus č. 111 v 8, 11 h s batůžkem, svačinou ve sport. oblečení, popř. s pláštěnkou, kapesné do 100,- Kč na zmrzlinu. Návrat do 12, 30 h. Neučíme se. Doprovod a zajištění díky p. Znamenáčkové.

Ve čtvrtek 16.6. – sportovní dopoledne na hřišti – sport. oblečení, obutí, batůžek se svačinou , neučíme se.