ČJ – začneme s vyhledáváním sloves v textu

učebnice str. 69 – 70, PS str. 75, Procv. pravopisu str. 30, Čítanka str. 13 – 17

M – začneme dělení 1, 10 a 2

PS str. 7 – 11, Početník str. 5 – 7

PRV – děti mají dú dokončit strany 35 – 36 v PS a připravit se na úterní test Já to zvládnu 5

začneme 7. kapitolu Lidé a společnost – Povolání dospělých

učeb. str. 36 a PS str. 38

AJ – děti mají za úkol do malého sešitu napsat/tiskace/ nová slovíčka v Alphabeth Book str. 4 a nakreslit k nim

obrázky, zároveň se naučit slovíčka k nové lekci – This is me! na str. 93 v Pupil´s Book.

Budeme pokračovat v této lekci na str. 49 – 50 – nové fráze – This is my nose. These are my ears. I´ve got two legs.

My eyes are blue.,…..V Alphabeth Book doplníme str. 6 – 7

Připomínám jen placení zálohy Švp/viz. minulé zprávy/ a změnu termínu.