Jako vždy na víkend prosím opravu diktátu/opisu/ a desetiminutovky z matematiky

ČJ – pravopis psaní i,í a y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

učebnice str. 41 – 44 a v PS doplníme str. 41 – 44 a zapojíme už také Pocvičování pravopisu str. 2 – 4

budeme pokračovat svým tempem v písance č. 1 a v čítance se posuneme na str. 39

M – začneme zaokrouhlování na desítky – v PS do str. 36 a v Početníku str. 24/ chybějící sloupečky máme

většinou na známky nebo jako dom. úkoly/

PRV – dobrovolným úkolem je v PS str. 20 a rodokmen na str. 43 – střed PS

Příští týden je téma Zájmy a povinnosti a Pomáháme si – v učebnici str. 21 – 23 a v PS str. 21 a 22

AJ – v úterý si „napíšeme“ opakovací testík k probrané 2. lekci a začneme 3.lekci s novými slovíčky – At school

v PS doplníme str. 22 – 24, slovíčka str. 90

V pondělí 15.11. tedy opět testujeme antigenními testy.

Ve středu 17.11. – státní svátek.