ČJ – Čeká nás seznámení s novou hláskou G, g, ve Slabikáři se posuneme na str. 83. Každý den úkol ze

čtení s porozuměním. V písance hodně opakujeme písmena a ve čtvrtek přidáme velké K a dopíšeme

i str. 28.

M – budeme stále procvičovat příklady do 20 bez přechodu, slovní úlohy o x více, méně a tím zakončíme

PS 2. díl do str. 56.

PRV – v kapitole Lidé a společnost si budeme vyprávět o různých prostředích, kde se lidé setkávají –

divadlo, knihovna, obchod, atd. V PS vyplníme str. 43 – 45

Chválím děti, jak se zase zapracovaly u počítače a zvládají i těžké úkoly na soustředění.