Děti si domů odnesly 2 sešity se známkami – ČJ – přepis a M – minutovky, prosím opravu a přinést v pondělí zpět.

3 dětem, které nebyly v divadle jsem vrátila 100,- Kč.

Stále opakujeme učivo za 2. ročník.

ČJ – budeme psát přepis a diktát zaměřený na měkké a tvrdé souhlásky. V tomto týdnu se dále zaměříme na opakování párových souhlásek. V učebnici se posuneme na str. 12 a v PS do str. 8. Čítanka do str. 15.

M – napíšeme minutovky z násobení a dělení do 100, stále budeme opakovat sčít. a odčít. do 100 včetně slovních úloh o x více, méně, x krát více, méně. V učebnici se posuneme do str. 18 a v PS jsme se trochu opozdili, takže bude stačit do str. 11.