ČJ – budeme opakovat dělení vět na slova a dělení slov na slabiky

přidáme nové učivo – správné pořadí vět podle děje a druhy vět – oznam., tázací,….

v učebnici se posuneme na str. 15, v PS na str. 14

v písance 6 do str. 12, ve žluté čítance do str. 15

M – budeme stále opakovat + – do 20, slovní úlohy na o x více, méně

přidáme nové učivo – pojmy – desítky, jednotky a číselná řada do 100

v PS se posuneme na str. 9 a v početníku na str. 7

PRV – zopakujeme dopravní značky a důležitá telefonní čísla

přidáme nové učivo – Domov, naše vlast v učebnici do str. 7 a v PS vyplníme str. 6 a 7

AJ – budeme procvičovat slovíčka na kartách – pokyny a číslice do 10 k 1. lekci Hello!

nové učivo – Jaké je tvoje jméno? What´s your name? Jak jsi starý? How old are you? a odpovědi – My name

is… I am seven,…

v prac. učebnici se dostaneme na str. 9

Ve čtvrtek 23.9. jsem celý den u lékaře, zástup za mě je opět p. as. Klárka Tupá