ČJ – ke slovním druhům přidáme vyhledávání předložek a spojek

učebnice str. 72 – 73, PS str. 76 – 77, Procvičování pravopisu str. 31, čítanka str. 19 – 23, písanka 2 do str. 6

M – přidáme násobky 3, nové pojmy – činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl

PS str. 12 – 15, Početník str. 8 – 9

PRV – Lidé a společnost – Zájmy a koníčky

učebnice str. 37, PS str. 39

AJ – dú je v Alph. Book str. 7/2

pokračování Unit 6 – části těla, fráze This is my nose. These are my fingers. I´ve got two green eyes.

AS – PS str. 51 – 52, Alphabeth book str. 8 – 9/D, E, F /

Prosím, kdo ještě nezaplatil zálohu na školu v přírodě, urychleně učiňte. Současně potřebuji vědět, kdo tedy určitě nepojede. Zatím to mám písemně jen od 1 žáka a tak jsem to i nahlásila p. řediteli.