ČJ – celý týden se budeme věnovat zejména opakování pravopisu – u, ú, ů , i, í po měkkých souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách.

Ve velkém PS doplníme strany 45 – 52 a v malém červeném PS budeme doplňovat i známkovat strany 2 – 5.

Ve středu 24.11. si napíšeme diktát na ú, ů a v pátek 26.11. dětem zadá depistážní diktát p. doktorka z

pedagogicko – psychologické poradny z Prahy 9. Je to standartní postup ve 2. ročníku pro odhalení některých

vzdělávacích problémů u dětí. Neznámkuje se.

M – budeme procvičovat + – dvojciferného a jednociferného čísla s přechodem, zaokrouhlování, slovní úlohy

a přidáme další početní operace – + – dvojciferných čísel. Materiály budu posílat v kopiích, PS velký si chvilku

odpočine a malý početník 1 budeme postupně dokončovat.

PRV – chválím děti za plnění dobrovolných úkolů, zejména dlouhodobý úkol na rodokmen.

zopakujeme téma rodina a v pátek doplníme test v PS na str. 23 opět na známky.

AJ – Unit 3 – školní pomůcky zkoušíme s novými slovíčky na str. 90 a v PS pokročíme na str. 26