ČJ – opakování psaní velkých písmen – ulice, národnosti, pohoří, jezera, světadíly, planety,…

učebnice str. 82, PS str. 85, Procv. pravopisu – dokončení, Čítanka – dú naučit 1 sloku básně str. 54, dočteme do str.

59, Pohádky o dom. znameních – porozumění textu, práce se čten. deníkem 6. kapitola

M – dělení 8, PS str. 38 – 40, Početník str. 24 – 25

PRV – jarní květiny – učeb. str. 48, PS str. 51 + péče o záhonek s květinami ve čtvrtek

AJ – v úterý test 7 – My family, kontrola napsaných slovíček v malém sešitě z AB do str. 27

opakování dosavadních lekcí, dramatizace The best pizza

Ve středu 27.4. – 2 vyuč. hod. – O neslyšících – lektoři přijdou do třídy.

Děkuji všem, co zatím přispěli do sběru. Stále můžete přinášet papír až do 26.4.