ČJ – opakování slovních druhů

učebnice str. 74 – 75, PS str. 78 – 80,

čítanka str. 24 – 29, písanka do str. 8

společná četba – Pohádky o domovních znameních – 1. kapitola

M – násobení a dělení 4, PS str. 16 – 19, Početník str. 10 – 11

PRV – Lidé a společnost – Suroviny a výrobky, výroba potravin

učebnice str. 38 – 39, PS str. 40 – 41

AJ – dokončení 6. lekce – This is me! – části těla – fráze – I ´ve got two blue eyes, one little nose,…

This is my mouth. These are my teeth,…..