ČJ – stále budeme procvičovat měkké, tvrdé souhlásky a napíšeme s nimi také první diktát

v učebnici probereme i slohové cv. do str. 47 a ve velkém PS se posuneme do str. 56

procvičovat i známkovat už budeme cvičení v Pravopisu/červené/ do str. 7

čteme v čítance každý den cca 1 stránku a píšeme svým tempem do písanky č.1

M – začali jsme sčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítky, navážeme i odčítání,

procvičujeme zaokrouhlování

v PS se posuneme do str. 37 a dokončíme Početník č.1 a budu posílat více kopií na různé typy příkladů do 100

na celkové opakování než začneme násobilku.

PRV – chválím za krásné rodokmeny, uzavřeli jsme 3. testem kapitolu Rodina

začneme kap. Zima – příroda v zimě – v učebnici přečteme str. 24 a v PS doplníme také str. 24

AJ – děti se mají naučit slovíčka ke kapitole At school/ str. 90 + rozšiřující na kartičkách/

v PS dokončíme 3. lekci do str. 29 – přidáváme fráze – This is my pencil,….I ´ve got a backpack,…

Blížící se akce jsou v prosinci – 14.12. – Návštěva hmyzí říše /ve škole /

15.12. – Divadlo v Horních Počernicích/bohužel zatím nejisté/

Od února počítejte s výukou plavání /TV/, vystřídáme čtvrťáky a začneme jezdit do bazénu v Hloubětíně.