ČJ – budeme opakovat probrané učivo – význam slov, pravopis měk. a tvrdých souhlásek a párové souhlásky

přidáme párové souhlásky ď – ť – v učebnici str. 53, v PS str. 61 a v Pravopisu str. 18

do konce 1. pololetí bychom měli všechny párové souhlásky procvičit a napsat si pololetní test / asi 17.1. ještě

upřesním/

M – budeme opakovat + – do 100 všechny početní operace už bez použití pomocných tabulek, nacvičíme slovní úlohy,

použití závorek, zopakujeme jednotky času, délky a objemu a přidáme i jednotky hmotnosti v PS na str. 42

od dalšího týdne bychom začali rýsovat – děti budou potřebovat ořezanou tužku č. 3 a pravítko max. 30 cm nebo

trojúhelník

také nás čeká pololetní test / asi 14.1./

PRV – Zima, zimní sporty v učebnici i PS str. 28 a v pátek – Já to hravě zvládnu 4 / test /

AJ – dokončíme 4. lekci – barvy a procvičíme fráze – What´s your favourite colour? My favourite colour is yellow.,…..

v PS str. 36 – 37, test za tuto 4. lekci si napíšeme 11.1.