Plníme stejné prac. listy jako naši kamarádi na škole v přírodě, takže v tom budeme do úterý ještě pokračovat.

V PO a ÚT stále výuky 4. vyuč. hodiny a ŠD do 15 h.

Až se k nám všichni přidají, tak se budeme věnovat ještě učebnici ČJ do str. 89 – ústně, přepisy, apod. Ještě si v PS

zahrajeme poslední pexeso a můžeme si PS v pátek odnést definitivně domů.

V M budeme hodně opakovat násobilku a hlavně rýsovat shodné úsečky v PS do str. 50.

PRV – Ptáci na jaře – učeb. str. 53, PS doplníme str. 57.

AJ – Animals – PS str. 68, AB book str. 34 – spelling celé abecedy

Ve středu 1.6. je k MDD sportovní den organizovaný MÚ, bližší info ještě napíšu na WA.