ČJ – vrátíme se ještě k prázdninovému deníku – budeme i kreslit prázdninový zážitek

s dětmi si vytvoříme společně pravidla chování a způsob jejich dodržování, abychom se něco naučili a vzájemně se

nerušili

začneme lehce opakovat – tvorba vět, abeceda, rozdělení hlásek, pravopis ú,ů – učebnice do str. 6, PS do str. 4,

ve čtení začneme postupně představovat čtenářský deník s 1 přečtenou knihou z prázdnin, kdo má hotovo, tak

přinese už v pondělí 5.9, kdo ne, tak později, ale nakonec všichni. Knihu doneste se čtenářským deníkem.

V čítance budeme číst do str. 3

M – budeme opakovat číselné řady, porovnávání čísel, pojmy o x více, méně, x krát více, méně, do 100, hodiny, přímka,

úsečka, učebnice do str. 7, PS do str. 3

Začneme už psát dom. úkoly – ČJ v PO, ST, M v ÚT, ČT.

Vybírám 1000,- Kč na pracovní sešity a divadlo 14.9., děkuji všem, kteří už přinesli. Potvrzení je v notýsku./ŽK/

Prosím také postupně přinést papírové kapesníky/krabička/ a kuchyňské role, popř. i nějaké samolepky, odměny,

sladkosti na pochvaly. Děkuji.

Dnes děti dostaly informační leták a papír s rozpisem všech možných zájmových kroužků na škole.

Děti si v aktovce přinesly k podepsání a obalení: učebnice Hravá čeština, PS Hravá čeština, Hravá čítanka, Procvičování

pravopisu, učebnice Hravá matematika, PS Hravá matematika, Početník 1, učebnice Hravá prvouka, PS Hravá prvouka,

5 žlutých sešitů č. 523, 1 červený sešit č. 523, notýsek /ŽK/

Vše, prosím, podepsat a obalit. Příští týden už nosit podle rozvrhu hodin.

Ve VV krabici nám pomůcky zůstaly, jen zkontrolujeme, zda nic nechybí: nůžky, lepidlo, voskovky, pastelky, vodové barvy,

štětce, kelímek na vodu, houbička, zástěra/košile/, stírací tabulka s fixy.

TV pytel ve skříňce: tepláky, tričko, mikina, 2x tenisky – na ven a do tělocvičny