ČJ – opakování učiva za celý rok, učeb. str. 85 – 86, PS str. 87 – 89 – hra, dokončení Procvičování pravopisu, další kopie na

procvičování

Čítanka str. 62 – 65 – rýmy, posloupnost v textu, Pohádky o dom. znameních – Dům U Černého kuřete, práce se čten.

deníkem

M – A – dělení 9, procvičování celé násobilky, G – přímky, úsečky

PS str. 44 – 46, dokončení Početníku 2. díl, geom. listy

PRV – Zahrada na jaře, Rozkvetly stromy – učeb. str. 50 – 51, PS str. 53 – 54

V rámci PRV a PČ půjdeme ve středu ven na náš záhonek vyplít plevel a zasadit rostlinky.

AJ – budeme pokračovat v Animals on the farm, PS str. 64 – 65 – What is it? It is a rooster. What are they? They are

cats.,….

spelling písmenek S,T,U,V, spelovací diktát A – V, AB str. 30 – 31

Děti mají u sebe sešit ČJ na opravu a papír s desetiminutovkou z M na opravu do sešitu M.

V pátek 13.5. jsem u lékaře, s dětmi na plavání a zbylou výuku bude p. as. Klárka.

Všem maminkám přejeme hodně zdraví a až dozrají rajčátka na přinesené rostlince, tak dobrou chuť! / plody jsou malé

žluté ve tvaru hruštičky/.