Vážení rodiče, obrátil se na mne člen školské rady s dotazem, jak je to se stornopoplatky za ŠVP.

Závěrečné vyúčtování ŠVP proběhne až po realizaci akce, tzn. do té doby zůstávají finance za druhou splátku na účtu školy. První záloha je již uhrazena. Platíme tedy pouze za děti, které skutečně odjedou. Pokud Vaše dítě (z jakéhokoli důvodu) na školu v přírodě neodjede, bude Vám celá částka vrácena. Jak je to s pozdními nástupy na ŠVP, případně s dřívějšími odjezdy. Vratka ve výši 200,- Kč za noc se vyplácí pouze v případě, že dítě z důvodu nemoci odjede ze ŠVP dříve. Hotel tu samou částku vrací i v případě předem nahlášených akcí např. sportovní soustředění, kvůli kterému žák dorazí na ŠVP o několik dní později. První a poslední den ŠVP je ale bez náhrady.