Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto náročném školním roce. Užijte si klidné léto a v září se těším na své třeťáčky. LŠ