Český jazyk – povídání o Mikulášovi.

Opakování – učebnice str. 36 cv. 5b) ústně, cv. 6 za DÚ, dokončit za DÚ.

Vlastivěda – PS str. 10, opak. z učebnice str. 19, 18.

Matematika – učebnice str. 24 cv. 2

Aritmetický průměr str. 25 cv. 1, 2, 3. PS str. 10 cv. 1, 2.

Český jazyk – sloh – Zpráva z výletu.