Musím pochválit všechny děti, že si dnes přinesly plyšáky ,přestože jsem úkol záměrně nenapsala na web. Učili jsme se ve slohu popis zvířete, dále jsme vymýšleli hádanky o zvířatech, děti rozvíjely slovní zásobu. Ve výtvarné výchově děti malovaly obrázek podle přineseného plyšáka. Byl to prima den, děti si ho moc užily.