Vážení rodiče,

na základě podkladů z MŠMT vám sděluji následující informace, které se týkají plánovaného otevírání mateřské školy.

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn návrat dětí do mateřské školy, ale pouze dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Podmínkou jsou skupiny max. po 15 dětech, to naše školka splňuje vzhledem k rozdělení 21 předškoláků do dvou tříd.

Návrat předškoláků do školky bude umožněn pouze za těchto podmínek:

 • Děti nemusí mít ochranu úst a nosu
 • Povinné neinvazivní testování – antigenní testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek), při pozdějším nástupu dítěte, vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu. Rodiče otestují děti před předáním paní učitelce, testy budou k dispozici venku před vstupem do jednotlivých tříd, testy budou prováděny za asistence zaměstnance školy. Paní učitelka převezme do třídy dítě teprve po negativním výsledku. Viz instruktážní video pro provedení testování https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  • při prokázání pozitivity – v případě prvního testování 12. 4. se dítě vrací rodičům, ostatní děti v normálním režimu
  • při prokázání pozitivity při dalších testováních – karanténa celé třídy
  • dítě nemůže být nuceno k testování a nemůže být sankcionováno, nebude mu ale umožněn vstup do mateřské školy na prezenční vzdělávání
 • Povinná homogenita tříd – třídy se nebudou potkávat uvnitř ani na pozemku školy při pobytu venku.
 • Stravování bude zajištěno v běžném režimu pro děti ve školce, i nadále budou moci rodiče odebírat obědy pro děti, které zůstávají doma.
 • Adaptační období po návratu do mateřské školy – dětem dáme čas a prostor se znovu zadaptovat na prostředí, kde delší dobu nebyly
 • Sportovní činnosti jsou umožněny, zpěv zakázán, doporučuje se veškeré aktivity přesouvat ven