O děti, které nemohly odjet s námi na školu v přírodě se budou starat paní učitelka Krčilová s paní asistentkou Tupou. Výuka bude probíhat pro všechny děti v učebně druhé třídy, v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Protože se na ranní družinu přihlásil pouze jeden uchazeč nebude ranní družina v provozu. Odpolední družina bude (pro malý zájem) končit v 15 hodin.