Tento týden jsme navázali na téma z minulého týdne. Procvičovali jsme názvy ročních období a jejich znaky, trénovali jsme dny v týdnu a děti si o nich poslechly veselé říkanky, malovali jsme oblohu za dne i v noci a děti popisovaly režim dne doma i ve školce. Učili jsme se pojmenovat i jednotlivé části dne a rozdělit, které aktivity do jednotlivých částí zařadit. Ve skupinkách děti plnily na tato témata úkoly, zpívaly písničky k jednotlivým ročním obdobím a poslouchaly říkanky a pohádky. I přes velmi chladné počasí jsme nezapomínali na pravidelné vycházky v okolí školky.

Přejeme vám hezký víkend.