První povánoční týden jsme ve školce zahájili vzpomínáním a vyprávěním zážitků z Vánoc. Děti nám vyprávěly o tom, jaké jim Ježíšek donesl dárečky.

V dalších dnech jsme se vrátili i k jiným aktivitám. Povídali jsme si o tom, proč se u nás střídají roční období, co způsobuje střídání dne a noci, či za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce. Učili jsme se správně vyjmenovat dny v týdnu, roční období i měsíce. S pomocí obrázků děti poznávaly a pojmenovávaly jednotlivé části dne. Ve skupinkách plnily nejrůznější aktivity spojené s naším tématem a při výtvarné činnosti malovaly Slunce, Měsíc a Zeměkouli a také strom v jednotlivých ročních obdobích.

Nezapomněli jsme ani na páteční svátek Tří králů a s využitím pohádkového příběhu jsme si tuto tradici připomněli.

https://photos.app.goo.gl/rSXU7aexGb4bWCdWA