1. LICHÝ TÝDEN – DISTANČNĚ – 2.B, 4. + 5. tř. PREZENČNÍ – 1. tř., 2.A, 3. tř. SUDÝ TÝDEN – naopak

  rozvrhy – bez HV a TV

 1. třída prez. 2.3.4.
PONDĚLÍČJMATČJPV
ÚTERÝČJMATČJVV
STŘEDAČJMATČJPV
ČTVRTEKČJMATČJVV
PÁTEKČJPRVČJPRV
 1. třída dist. 2.3.4.
PONDĚLÍ ČJMAT 
ÚTERÝ ČJMAT 
STŘEDA ČJMAT 
ČTVRTEK ČJMAT 
PÁTEK PRVMAT 
 2. A prez.1.2.3.4.
PONDĚLÍČJMATČJPV
ÚTERÝČJMATPRVČJ
STŘEDAČJMATVVČJ
ČTVRTEKČJMATPRVČJ
PÁTEKČJMATPRVČJ
 2.A dist. 2.3.4.
PONDĚLÍ ČJPRV 
ÚTERÝ MATČJ 
STŘEDA ČJMAT 
ČTVRTEK MATPRV 
PÁTEK ČJMAT 
 2. B prez.1.2.3.4.
PONDĚLÍČJMATPRVČJ
ÚTERÝMATČJVVVV
STŘEDAČJMATPRVČJ
ČTVRTEKMATČJPVČJ
PÁTEKČJMATPRVČJ
 2.B dist. 2.3.4.
PONDĚLÍ ČJPRV 
ÚTERÝ MATČJ 
STŘEDA ČJMAT 
ČTVRTEK MATPRV 
PÁTEK ČJMAT 
3. třída prez.1.2.3.4.5.
PONDĚLÍČJMATČJAJPRV
ÚTERÝČJMATČJAJ 
STŘEDAČJMATMATAJ 
ČTVRTEKČJMATČJPRV 
PÁTEKČJMATPVVv 
   3.  třída dist8.05 – 8.509.00 – 9.459.55 – 10.4010.50 – 11.35
PONDĚLÍ ČJMAT1.sk.  ½ AJ
ÚTERÝ ČJMAT2.sk.  ½ AJ
STŘEDA ČJMAT1.sk.  ½ AJ
ĆTVRTEK ČJMAT2.sk. ½ AJ
PÁTEK ČJMATPRV
     4. TŘÍDA dist8.05 – 8.509.00 – 9.459.55 – 10.4010.50 – 11.35
PONDĚLÍMATAJAJ 1 (1-12)
ÚTERÝ MATČJVL Krá
STŘEDAMATČJAJAJ 2 (13-23)
ĆTVRTEK ČJČJVL
PÁTEK AJMATMAT – geo
4. třída prez.1.2.3.4.5.
PONDĚLÍČJAJMATVLČJ
ÚTERÝČJAJMATVVINF
STŘEDAČJAJMATVLČJ
ČTVRTEKČJMAT-GČJ 
PÁTEKČJAJMATPV 
   5. TŘÍDA dist8.05 – 8.509.00 – 9.459.55 – 10.4010.50 – 11.35
PONDĚLÍ ČJMATVL
ÚTERÝČJMATAJAJ 1. sk.
STŘEDA AJČJMAT
ĆTVRTEKČJMATAJAJ 2. sk.
PÁTEK ČJMAT – geo
   5. TŘÍDA prez1.2.3.4.5.
PONDĚLÍ AJČJMATČJVV
ÚTERÝAJMATVLČJPV
STŘEDA AJČJPŘÍRMATĆJ
ĆTVRTEKČJMATVLČJ
PÁTEKAJ ČJMAT INF
 1. Pohyb pouze v homogenních třídních skupinách
 2. 2x týdně antigenní testování – PONDĚLÍ – ČTVRTEK – příchod do školy nejpozději do 7.20
  1. probíhat bude ve dvou stanech před budovou školy a za školou před 2.B

děti si budou odběr provádět samoodběrem. Mohou pomáhat i:

 • rodiče při příchodu ke škole, v místech k tomu určených,
 • za dozoru vyučujícího, který učí 1. hodinu
 • paní vychovatelek ŠD
 • ředitele školy a pana školníka

 viz. instruktážní video o samoodběru: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • při prokázání pozitivity – v případě prvního testování 12. 4. a po návratu z týdenní distanční výuky se dítě vrací rodičům, ostatní děti v normálním režimu
 • při prokázání pozitivity při dalších testováních – karanténa celé třídy

dítě nemůže být nuceno k testování a nemůže být sankcionováno. Při odmítnutí testování zůstává dítě doma a absence je evidována jako omluvená!

 • KONKRETIZACE ODBĚRŮ
  • příchod do školy již v 7.20
  • připravena dvě (tři) odběrová místa (označené stoly, desinfekce, koše na použité testy)
  • vyučující má připraven seznam třídy dle čísel z evidence
  • seřadí děti dle čísel
  • rozdá testy
  • testy si dítě položí na stůl dle svého čísla, kontrola ped.
  • pomocníci pomáhají dětem
  • po vyhodnocení odchází celá třída do školy, pod vedením učitele, který učí 1. hodinu
  • záznam o provedených odběrech s výsledky předat obratem řediteli školy
  • v případě nevolnosti dítěte v průběhu prezenční výuky – karanténní místnost