12. června jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Nejdříve každá třída vystoupila se svým tanečním programem, aby se rodiče a všichni příbuzní potěšili šikovností svých ratolestí. A bylo se na co dívat, protože děti máme opravdu šikovné. Poté pro děti, které od září budou chodit do školy nastala slavnostní chvíle a to povýšení do stavu ŠKOLÁK. S každým dítětem jednotlivě se paní učitelky rozloučily, předali knihu a pamětní stužku.

Nakonec pro děti i rodiče byl připraven zábavný program a soutěže.

https://photos.app.goo.gl/D3uAisvMRzCQHzH28