ORGANIZÁTOŘI SOUTĚŽE PROSÍ ÚČASTNÍKY O ZAREGISTROVÁNÍ – VIZ BOD 2.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám jménem realizačního týmu projektu Příběh obrazu poděkovala za Vaše nasazení, Váš zájem a nadšení a za čas a energii, kterou jste věnovali Vašim žákům při tvorbě jejich soutěžních prací do letošního, již 8. ročníku celostátní literárně výtvarné soutěže Příběh obrazu.

V tomto e-mailu Vám tedy zasíláme následující důležité informace:

1.    Informace k průběhu vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Příběh obrazu 2022-2023

2.    Informace a žádost o spolupráci při individuální registraci soutěžících žáků v souvislosti s potřebou zajistit pravidla ochrany osobních údajů soutěžících žáků při zveřejňování výsledků a následné komunikaci a marketingových aktivitách spojených s realizací výstav a propagací projektu Příběh obrazu.

3.    Informace a žádost o spolupráci při registraci školy do letošního ročníku soutěže Příběh obrazu za účelem usnadnění a zkvalitnění komunikace při vzájemné spolupráci v rámci soutěže a následných aktivitách – vyhlášení výsledků, předání benefitů, dárků a výhod pro zúčastněnou školu atp.

      1. Informace k průběhu vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Příběh obrazu 2022-2023

Zájem o letošní ročník soutěže byl rekordní, nebylo to naším záměrem, nicméně je to příjemná realita. Jak jsme již informovali na našem Facebooku, Instagramu a našem novém webu www.pribehobrazu.cz, do soutěže se přihlásilo 191 škol a pošta nám doručila více něž 1.700 soutěžních prací!

Stále častěji nás kontaktujete s dotazy, kdy bude probíhat vyhodnocení, kdy budou vyhlášeny výsledky atp. Máme pro Vás dobré zprávy.

I přes nečekané množství soutěžních prací se nám podařilo již realizovat úvodní tři kola vyhodnocení výtvarné části soutěže a nyní má odborná porota před sebou kolo poslední, kdy budou vybrány práce, které záměrně nechceme označovat jako ty nejlepší, budou to práce, které nejlépe splnily kritéria kombinace osobitého výtvarného zpracování původního výtvarného díla a mají vysokou přidanou uměleckou hodnotu v podobě literární části soutěžní práce. Tyto práce budeme označovat za laureátské a navíc jsme rozšířili počet jednotlivých soutěžních kategorií, abychom mohli ocenit maximum soutěžních prací.

Takže co nás teď v nejbližších dnech čeká:

30.4.2023 – Finální vyhodnocení literární části soutěže – nominace prací do celkového finále.

7.5.2023 – Finální vyhodnocení nominovaných prací a výběr laureátských prací.

14.5.2023 – Zveřejnění laureátů 8. ročníku soutěže Příběh obrazu na webových stránkách www.pribehobrazu.cz

19.5.2023 – Vyhlášení laureátů 8.ročníku soutěže Příběh obrazu v prostorách Městské knihovny v Bílovci, spojené s on-line přenosem, odkaz na on-line přenos zašleme v pozvánce

2.  Informace a žádost o spolupráci při individuální registraci soutěžících žáků v souvislosti s potřebou zajistit pravidla ochrany osobních údajů soutěžících žáků při zveřejňování výsledků a následné komunikaci a marketingových aktivitách spojených s realizací výstav a propagací projektu Příběh obrazu.

V souvislosti s vyhodnocením soutěže a s tím spojeným použitím osobních údajů Vás tímto jménem organizačního výboru projektu prosím o spolupráci.

Na našich webových stránkách www.pribehobrazu.cz  je k dispozici registrační formulář, díky kterému budeme moci v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů, komunikovat s účastníky soutěže a dát jim také možnost získat odměny spojené s účastí v soutěži a prezentovat jejich práce a celý projekt veřejnosti.

Tento krok usnadní práci také Vám pedagogům, protože odpadne Vaše role prostředníka a jak Vaši žáci, tak samozřejmě i Vy, budete mít důležité informace ve stejnou dobu a stejném rozsahu.

Dovoluji si Vás tedy jménem organizačního týmu projektu požádat o následující:

Předejte prosím svým žákům zapojeným do soutěže a jejich rodičům informaci, aby se na níže uvedeném odkazu zaregistrovali jako účastníci soutěže Příběh obrazu, registrační formulář obsahuje také kontakt na zákonného zástupce, a to nám všem usnadní komunikaci a spolupráci.

Registrace zabere cca 5 minut času a na našich webových stránkách najdou rodiče dětí také veškeré informace o zpracování osobních údajů.

Díky registraci, budeme moct také všem zaregistrovaným soutěžícím a jejich školám zasílat i informace k ocenění, dárkům a výhodám pro soutěžící žáky, jejich rodiče a také pedagogy.

Registrace je také nutnou podmínkou pro možnost zveřejnění jmen laureátů soutěže.

Soutěžící žáci se mohou registrovat na tomto odkazu:

https://www.pribehobrazu.cz/individualni-registrace-soutezicich/

3.  Informace a žádost o spolupráci při registraci školy do letošního ročníku soutěže Příběh obrazu za účelem usnadnění a zkvalitnění komunikace při vzájemné spolupráci v rámci soutěže a následných aktivitách – vyhlášení výsledků, předání benefitů, dárků a výhod pro zúčastněnou školu atp.

Pro usnadnění naší vzájemné komunikace a také proto, že některé školy nám nezaslaly použitelné kontaktní údaje, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění registračního formuláře pro Vaši školu.

Na kontaktech, který jste uvedli do registračního formuláře, Vás budeme informovat o vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže a všech dalších aktivitách spojených s projektem Příběh obrazu.

Vaši školu prosím zaregistrujte na tomto odkazu:

https://www.pribehobrazu.cz/prihlaska-skoly-do-souteze/

Velmi si vážíme Vašeho času, energie a nadšení, které jste do soutěže společně s Vašimi žáky vložili.

Věřím, že našemu společnému projektu zachováte přízeň a pomůžete nám zprostředkovat registraci Vašich žáků tak, abychom byli schopni všem zúčastněným předávat nejen další informace, ale také jim dát možnost získat dárky, benefity a výhody, které registrace přináší.

Sledujte náš web www.pribehobrazu.cz ,  náš Facebook a Instagram, kde se dozvíte nejen informace k výsledkům soutěže, ale také k dalším plánovaným akcím jako boudou výstavy, Letní umělecká škola 2023 atd.

Děkujeme za Vaši spolupráci, moc si jí vážíme a díky Vám je projekt Příběh obrazu našim společným!

S pozdravem od celého organizačního týmu projektu Příběh obrazu

Mgr. Irena Hudcová

Autorka projektu a ředitelka Příběh obrazu z.ú.