Zítra v pondělí půjdeme s dětmi do sport. areálu v Kolodějích/ u fotbalového hřiště/ a budeme soutěžit ve sport. disciplínách/ slalom s míčem, skoky v pytlích,…/

Prosím batůžek, sport. oblečení a obuv, svačinu, dostatek pití a pokrývka hlavy. Návrat na oběd v 11, 35 h.

V úterý 29.6. – úklid pomůcek ve třídě, velkou tašku na výkresy a portfólia . Konec v 11, 35 h.

Ve středu 30.6. – 1. hod. rozdání vysvědčení, konec v 8, 30 h. Prosím, dejte zprávu, jak budou děti odcházet – do ŠD nebo domů. Krásné prázdniny a na viděnou 1. září 2021 !