Poslední dva týdny ve školce byly laděny do podzimu. Povídali jsme si o tom, co se děje s přírodou na podzim, jaké barvy v přírodě převládají i jak se mění počasí. Děti tvořily různé podzimní obrázky, povídali jsme si o změnách v počasí, ve skupinkách děti plnily nejrůznější úkoly, zpívaly písničky , hrály hry a poslouchaly pohádky. Ani předškoláci nezaháleli a pečlivě plnili připravené úkoly. Každý den jsme zakončili pobytem venku, kde děti sbíraly přírodniny a stavěly z nich domečky.

https://photos.app.goo.gl/HqG6WSAzQZvpr7VWA