Český jazyk – spojování vět v souvětí, st. 126 cv. 5, 6a). Cv. 7 ústně, cv. 8 ŠS.

Přírodověda – opakování. Nová látka – svalstvo.