Český jazyk – opakování, PS str. 49 cv. 16, 17, 18. Učebnice str. 63 cv. 3 do ŠS.

Přírodověda – učebnice str. 41. Horniny vyvřelé, usazené, přeměněné.

Vlastivěda – poznáváme svou vlast. PS str. 26, 27, 28.