První jarní týden jsme si povídali o zvířátkách, která žijí u vody, i ve vodě. Nejprve jsme si vysvětlili, jaký význam má voda pro život , v jaké podobě se s vodou v přírodě setkáváme, nebo jaký je rozdíl mezi potokem, řekou, rybníkem či mořem. Děti třídily a hledaly rozdíly mezi sladkovodními a mořskými živočichy, poznávaly a pojmenovávaly nejznámější ryby, prohlížely si mořské škeble. Vyráběly želvičky a akvárium s rybičkami, chytaly magnetické rybičky na udičku. Ve skupinkách plnily úkoly, které se týkaly tématu. Nezapomněli jsme ani na předškolácké úkoly, pohybové aktivity a pohádky. A po pestrém dopoledni jsme se chodily provětrat na zahradu, na hřiště do Stupic nebo na kopec.

https://photos.app.goo.gl/g6QGqhe9MrspVxQo6