Milí rodiče, poprosím 11.5. Posudek o zdravotní způsobilosti, List účastníka. Do kufru si děti přibalí Matematiku, Vlastivědu a Přírodovědu- učebnice i pracovní sešity. V pátek se sejdeme 7,40 u kostela.