Preventivní plošné testování antigenními testy
 ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).

Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testování v pondělí, odchází domů a následně postoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.

Žáci, kteří by byli pozitivní při čtvrtečním testování, odchází rovněž na PCR test a celá třída nastupuje do režimu test-to-stay, což znamená, že každý den podstoupí všichni žáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR TESTU. Pro celou třídu v té době platí speciální režimová opatření.

Testovat se nově budou i očkovaní žáci i ti, co prodělali nemoc covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

V případě pozitivního antigenního testu izoluje škola pozitivně testovaného žáka a odesílá ho s rodiči na PCR test, současně zasílá škola on-line informaci na hygienickou stanici, která Vám zašle na mobil SMS e-Žádanku.

Při pozitivitě v pondělních testech – zůstává zbytek žáků ve třídě.

Při pozitivitě ve čtvrtečních testech – Do doby, než získáme výsledek PCR testu pozitivně testovaného dítěte nastupuje celá třída do režimu test-to-stay. Do zjištění PCR výsledku tak každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test a ihned začala platit speciální režimová opatření – nošení roušky neustále, oddělené WC, oddělení od ostatních tříd a samostatný odchod na oběd.

V případě, že by bylo toto dítě pozitivní i na PCR testu, škola o tom bude konzultovat s krajskou hygienickou stanicí, kam již jsou odeslané seznamy rizikových kontaktů. Vaše dítě automaticky nastupuje na pětidenní karanténu, i když nemá příznaky. Zároveň dostanete SMS žádanku na PCR test pro Vaše dítě. Pokud je dítě bezpříznakové není potřeba PCR test podstupovat a po uplynutí karantény automaticky (bez testu) nastupuje zpět do třídy.