Zdraví třeťáci :-)

DISTANČNÍ VÝUKA

odkaz Webex

https://zs-kolodeje.webex.com/zs-kolodeje-cs/j.php?MTID=m1f87eb5077437844d785f579e7dbd3c4

Číslo schůzky: 121 231 4654

Rozvrh hodin platný od 24. 5. 2021

..učení v mládí rytí do kamene, učení ve stáří malování do písku…

Změna třídní učitelky od září 21

Vážení rodiče,

od září budou mít Vaše děti novou třídní učitelku. Stane se jí paní učitelka Jaroslava Králová, která v současnosti „vypouští do světa“ pátou třídu.

Chápu, že jste si na „svoji“ paní učitelku Popelkovou za tři roky zvykli a nechcete se jí vzdát, navíc, když Vaše děti učí velmi dobře. Proč tedy? Tento dotaz vznesla Vaše třídní důvěrnice na zástupce školské rady pana Trojana.

Důvody jsou následující:

  • Na velkých školách si většinou učitelky vedou svoji třídu od prvního ročníku po pátý. U nás je problém v tom, že jsme malá škola.
    • Ředitel školy má poloviční pedagogický úvazek a tudíž není vhodné, aby učil v nejnižších ročnících. Proto většinou po třetím ročníku přebírá třídu po pedagožce, která si děti vedla od první třídy…
    • Paní učitelka Kyselová učí anglický jazyk, tudíž za hodiny angličtiny, kdy učí v jiných ročnících, musí v její třídě dobírat hodiny jiný učitel. Opět není možná jako třídní prvního ročníku. Stejně tak je to u druhé angličtinářky.
    • Nezanedbatelným faktorem je i typologie učitelky. Mám zde kolegyně, které raději učí nižší třídy a jiné se sympatiemi ke starším ročníkům.
  • Ohlédnete-li se do minulosti a vnímáte-li tyto limity, tak zjistíte, že téměř každoročně nebo ob rok dochází k výměně třídních učitelek ve třetí nebo nejpozději ve čtvrté třídě.
  • Posledním kritériem, které mne vedlo ke změně ve Vaší třídě byl i věk paní učitelky Králové. Byť je vynikající učitelka se skvělými pedagogickými výsledky, tento faktor byl rozhodující. Nabízel jsem jí třídnictví v první třídě, ale po vzájemné diskusi, jsme se rozhodli přenechat tuto pozici mladší kolegyni. A zkušenost paní Králové využít při přípravě Vašich dětí na přechod na druhé stupně a osmiletá gymnázia.
  • V neposlední řadě považuji střídání pedagogů ve vyšších ročnících prvního stupně za pozitivní pro rozvoj Vašich dětí. Děti si zvyknou na střídání učitelů, různé styly práce, na rozdílné pedagogické přístupy, což se jim bude hodit na druhém stupni a gymnáziích, kde jsou děti, jež učila jedna pedagožka po celý první stupeň, často rozčarované právě ze střídání učitelů.

Vážení rodiče, pedagogický sbor naší školy je na velmi vysoké úrovni a ručím Vám za to, že změnou třídní učitelky Vaše děti „strádat“ nebudou. Kolegyně Králová má k dětem vynikající vztah a brzy si k sobě najde cestu s dětmi i s Vámi a vše bude fungovat tak, jak jste zvyklí ze současnosti. Tuto počáteční vlnu nevole, jíž za ta léta střídání třídních učitelek na zdejší škole znám a vždy na konci pátého ročníku se rodiče dojatě loučí právě s učitelkou, která jejich děti do páté třídy dovedla.  

Závěrem bych chtěl poděkovat za to, že zafungovala komunikace mezi novým třídním důvěrníkem a školskou radou, která vše urychleně, ve spolupráci s ředitelem školy, řešila.

Pevné zdraví Vám všem přeje

                                                                                   Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                       ředitel školy