Úspěšné druhé pololetí, čtvrťáci!

Dokončili jsme k 24.3.2023:

ČJ + INF Z. Dolanský

 • český jazyk – neustále opakujeme a procvičujeme koncovky podstatných jmen a vyjmenovaná slova
 • stále trvá úkol přečíst si za školní rok čtyři knížky a představit je ve škole.
 • informatika – naučili jsme se vytvořit adresář mailů

AJ O. Kyselová

MAT O. Kyselová

GEOMETRIE O. Kyselová

 • Uč. s. 45-48 součet a rozdíl úseček kružítkem, ověření správnosti pravítkem
 • PS s. 28/ cv. 1, 2, 1

Informace z pedagogické rady

 • Děti často zapomínají čipy do jídelny, prosíme o domácí kontrolu.
 • Třídní schůzky společné: 11.4.2023 od 17:30
 • Den otevřených dveří 21.3.2023
 • Zápis do 1. třídy 4.4.2023
 • Škola v přírodě: 12.5. – 17.5.2023, Hotel Semerink, Janov nad Nisou, cena 5100,-
 • Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám i dětem příjemný školní rok. Olga Kyselová

Rozvrh hodin 4.A

Vyučující ve 4.A

 • Třídní učitelka + MAT + AJ … Olga Kyselová
 • ČJ + INF … Zdeněk Dolanský
 • VL + TV … Iva Kuchařová
 • PŘ … Jaroslava Králová
 • VV + PČ + HV … Iva Krčilová

WEBEX (on-line výuka)

 • Číslo schůzky: 2730 371 7221

Fotogalerie

 • Rajče – viz odkazy a hesla ve zprávě Školy on-line z 4.1.2023

Školní prázdniny

Třídní fond k 27.3.2023

 • Zůstatek na účtu většiny dětí je : 216 Kč, celkem cca 3858 Kč.
 • Za sběr papíru máme našetřeno 9329 (548 Kč na žáka). Našetřené peníze můžeme využít na třídní výlet 22.6. nebo převést do 5. třídy – budeme 11.4. na schůzkách hlasovat.
 • Vyúčtování třídního fondu Vám předložím na třídních schůzkách 11.4., dále kdykoli na vyžádání.

Kalendář akcí

 • 29.3. Hudební divadlo Karlín – Jeden den u Dvořáků (199 Kč – do 15.3. oznámit neúčast, platíme předem!) s Aničkou Slováčkovou😊

 • 5.4. úvod do programu o finanční gramotnosti Abeceda peněz (celkem 4 hodiny)
 • 6.-10.4. Velikonoce
 • 11.4. Třídní schůzky v 17:30 v naší třídě
 • 20.4. Divadlo Počernice – Elektrický Emil (110 Kč)
 • 27.4. Čarodějnice ve škole – odpoledne
 • do 28.4. splatnost doplatku na ŠvP ve výši 2.500,- Kč, číslo účtu 249 338 349 / 0800, VS pro obědy.

 • po 1.5. a 8.5. státní svátky
 • 12.5.-17.5.2023 Škola v přírodě: Hotel Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory. Druhá záloha ve výši 2.500,- Kč je splatná do 28. dubna 2023. Číslo účtu 249 338 349 / 0800, VS pro obědy.
 • 26.5. Národní technické muzeum – program Voda miluje chemii (autobus p. Augusta – cca 70 Kč)
 • 31.5. Foto tříd
 • 19.6. Divadlo U Hasičů – anglicko-české představení Little Red Riding Hood
 • 22.6. třídní výlet – bus pan Augusta (malá nápověda: směr Vlašim)