Zdraví Vás čtvrťáci!

Dokončili jsme k 8.12.2022:

ČJ + INF Z. Dolanský

 • český jazyk – umíme již vyjmenovaná slova po B,L,M,P a S, včetně jejich „chytáčků“
 • stále trvá úkol přečíst si za školní rok čtyři knížky a představit je ve škole.
 • informatika – naučili jsme se pracovat s programem Malování 3D, vkládat z knihovny 3D figury

AJ O. Kyselová

 • PB s. 60-61 plynulé čtení, umíme nová slovíčka, použít gramatiku – přítomný čas průběhový
 • WB s. 49-50
 • Slovníček

MAT O. Kyselová

 • Uč. s. 31-32 písemné (pod sebou) sčítání a odčítání do 10 000
 • PS s. 20 celá kromě cv. 10 (na 12.12.)
 • Fraus – hrozen s neposedy , odčítací pyramidy, násobící čtverce
 • Početník s. 21 a 22 – jen třetí sloupečky

GEOMETRIE O. Kyselová

 • Děti nosí na geometrii (nebo mají stále v šuplíku) funkční kružítko s náhradními tuhami.
 • 7.12. práce s geodeskou – rovinné útvary
 • Uč. s. 68 tělesa
 • PS s. 43 celá

Informace z pedagogické rady

 • Děti často zapomínají čipy do jídelny, prosíme o domácí kontrolu.
 • Balíček okamžité pomoci Pražanům – viz aktuality a info u vchodových dveří do školy
 • Třídní schůzky společné: 11.4.2023 od 17:30
 • Tripartita (rodič+žák+učitel) dle zájmu/potřeby po objednání: 21.11.
 • Individuální konzultace/tripartita dle zájmu/potřeby po objednání: cca 17.1.2023
 • Škola v přírodě: 12.5. – 17.5.2023, Hotel Semerink, Janov nad Nisou, cena 5100,-
 • Rozsvěcení vánoční stromu u školy 27.11.2022 v 15:50
 • Den otevřených dveří 21.3.2023
 • Zápis do 1. třídy 4.4.2023
 • Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám i dětem příjemný školní rok. Olga Kyselová

Rozvrh hodin 4.A

Vyučující ve 4.A

 • Třídní učitelka + MAT + AJ … Olga Kyselová
 • ČJ + INF … Zdeněk Dolanský
 • VL + TV … Iva Kuchařová
 • PŘ … Jaroslava Králová
 • VV + PČ + HV … Iva Krčilová

WEBEX (on-line výuka)

 • Číslo schůzky: 2730 371 7221

Fotogalerie

 • Rajče – viz odkazy a hesla ve zprávě Školy on-line z 1.9.2022

Školní prázdniny

Třídní fond k 11.11.2022

 • Zůstatek na účtu většiny dětí je : 196 Kč, celkem 3332 Kč.
 • Plánované školní akce listopad – prosinec: za cca 220 Kč/žák.
 • Za sběr papíru máme našetřeno 9329 Kč (548 Kč na žáka).
 • Vyúčtování třídního fondu jsem Vám předložila na třídních schůzkách 27.9., dále kdykoli na vyžádání.

Kalendář akcí

 • 08.12. Programování s Blue-Botem (12:00-12:45)
 • 09.12. Divadlo H. Počernice: vánoční koncert Pražští komorní pěvci od 9:00 (70 Kč)
 • 14.12. Vánoční dopolední dílny v Sosáku v Sibřině (170 Kč)
 • 21.12. Varieté Adonis ve škole od 9:00 (40 Kč)
 • 22.12. Třídní Ježíšek – děti si 21.11. vylosovaly spolužáka, kterého obdarují. Prosíme o malou krabičku cukroví pro atmosféru. Děkujeme. P.S. Končíme ve 13:50.

 • 4.1. Vystoupení Leonardo da Vinci – Pernštejni (60 Kč)
 • 17.1. Ekoprogram Ptáci na krmítku (60 Kč)
 • 31.1. Pololetní vysvědčení

 • 3.2. Pololetní prázdniny a hned navazuje týden jarních prázdnin do 12.2.2023

 • únor: beseda o kyberšikaně
 • březen: beseda Nekuřátka B
 • 12.5.-17.5.2023 Škola v přírodě: Hotel Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory. První záloha ve výši 2.600,- Kč je splatná do 6. února 2023. Druhá záloha ve výši 2.500,- Kč je splatná do 28. dubna 2023.