Začali jsme poslední 10. lekci se slovíčky – FOOD a gramatikou – I like…, I don´t like…

Děti dostaly papír s návodnými otázkami na rozhovor ve dvojici, zkoušeli jsme překládat a odpovídat, budu dvojice zkoušet , nejdříve dobrovolníky, ale postupně všechny. Za dú mají promyslet si další překlad otázek 8 – 14, ve škole si pak otázky napíšeme.

V učebnici se posuneme na str. 129 a v PS doplníme str. 104 – 105