V tomto týdnu si ještě zpětně napíšeme 2 krátké testy – opakování 6. a 7. lekce.

Začali jsme 9.lekci s novými slovíčky a gramatikou – There is…, there are….How many chairs are there?Budeme procvičovat toto učivo společně se slovíčky a stálým procvičováním časování – být, mít, umět, nosit/wear/.

V učebnici projdeme strany 114 – 117 a v PS str. 95 – 97.