V příštím týdnu budeme procvičovat zejména gramatiku – Where is? Where are? There is…There are…otázky How many chairs are there? Are there …..? Is there……? Have you got…? Has he /she got….? Také ještě napíšeme opakovací test za 8. lekci Clothes

V učebnici procvičíme strany 118 – 121 a v PS doplníme str. 98 – 100.