1. hodinu v obou skupinách budeme opakovat slovíčka a gramatiku 6. lekce – Where is…..?, Where are…? It is on, in, under, next to.. They are in, on,………….PS str. 70 – 71 /dú/
  2. hodinu otevřeme 7. lekci Long legs, short legs s novými slovíčky, které se týkají částí těla. V učebnici si prohlédneme str 84 – 85 a v PS vyplníme str. 72 Budu hodnotit, jak jsou děti aktivní v online výuce, jak se hlásí a zejména čtou s překladem.