Domácím úkolem na příští týden je v PS na str. 75 cv. 2 – ústní překlad a zakroužkovat zvíře na obrázku.

Příští týden budeme navazovat v časování slovesa mít – to have got otázkami – Have you got…? a odpověďmi Yes, I have. No, I haven´t.

  1. hodinu – učebnice str. 90 – 91, v PS str. 76 – 77
  2. hodinu – v učebnici str. 92 – 93, v PS str. 78 – 79/ dú